Wat doet de Geschillencommissie voor mij?

Als je er met een leverancier niet uitkomt

Producten en diensten kopen. Het klinkt als heel indrukwekkend, maar in werkelijkheid houd jij je daar meerdere malen per week mee bezig. Wanneer je een product met een abonnement aanschaft zoals een telefoonabonnement of een energieleverancier ga je een aankoop met een contract aan. De leverancier heeft jou bepaalde beloften gedaan en die zal hij moeten nakomen tijdens de contractperiode. Kan de leverancier hier niet aan voldoen, dan zal je in gesprek moeten gaan om de kwestie op te lossen. Werkt praten niet, dan heb je  een geschil met een leverancier.

Een geschil goed afhandelen

Heb je een probleem met een leverancier van een product, dan zal je allereerst moeten proberen om hier samen uit te komen. Gaat het om een aansluiting bij jou thuis die maar niet gerealiseerd wordt, dan moet de leverancier eerst worden aangeschreven om dit alsnog met spoed te komen doen. Gaat het echter om afspraken die stelselmatig niet worden nagekomen, dan is er sprake van een echt geschil. Is de opzegtermijn van 14 dagen al verstreken, dan heb jij een geschil wat moet worden afgehandeld. Op het moment dat jullie er samen niet uitkomen en er geen afspraken kunnen worden gemaakt met de leverancier of provider kan je het geschil uit handen geven aan de Geschillencommissie.

Welke Geschillencommissies zijn er

Geschillencommissies zijn door de Rijksoverheid in het leven geroepen om consumenten bij te staan in een geschil. Er zijn welgeteld drie geschillencommissies:

  • De geschillencommissie voor consumentenzaken. Je richt je in dat geval tot de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; de SGC.
  • De geschillencommissie voor financiële diensten. In dat geval neem je contact op met de Kifid; het Kwaliteitsinstituut Financiële Dienstverlening.
  • De Basiszorgverzekering. Bij problemen met de Basiszorgverzekering neem je contact op met de Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen (SKGZ).

Hoe kan jij een klacht indienen bij de Geschillencommissie

Wil jij een klacht indienen bij de Geschillencommissie, dan moet je een aantal stappen nemen. We hebben ze voor je opgezocht.

  • Onder welke bedrijfstak valt de aanbieder. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over telecom, maar ook over verzekeringen of energieleveranciers.
  • Kijk of de aanbieder waarmee je een geschil hebt is aangesloten bij de Geschillencommissie. Heb jij een klacht over een aanbieder; kijk dan eerst of deze is aangesloten bij de Geschillencommissie. Dat is een harde eis.
  • Kijk bij de juiste bedrijfstak hoe je een klacht kan indienen.
  • Dien zelf rechtstreeks je klacht in. Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering en willen die inzetten wanneer ze een geschil willen indienen. Dit is niet nodig; iedereen kan een klacht indienen.
  • Betaal voor het geschil wat je in wil dienen. Voor het indienen van een geschil moet je helaas betalen. Je betaalt, afhankelijk van de bedrijfstak waar het over gaat, tussen de 25 en 125 euro.